Picket Weld

  • Picket Weld

    Picket Weld

    PICKET WELD je prekrasna ograda, zavarena šiljastim ogradama.Postoje 2 grede, 3 grede i 4 grede za opciju.Zavareni dio je srednje siguran i uglavnom se prodaje u Sjedinjene Države, Meksiko, Rusiju itd. Široko se koristi u parkovima, vilama, školama, vrtićima i vladama.Piketni zavar ima dvije mogućnosti: tip zavarivanja i tip montaže.Sposobnost opterećenja tipa zavarivanja je mala.Sposobnost utovara tipa sklopa je velika.